Hairwald

W ciętej ranie obecności

Archive for the tag “Wolność Równość Demokracja”

KOD krąży nad PiS. Powstała koalicja Wolność Równość Demokracja

komitetobronydemokracji

Najdrożsi rodacy! KOD powołał koalicję Wolność Równość Demokracja. W skład wchodzą:

 • Partia Demokratyczna
 • .Nowoczesna
 • Sojusz Lewicy Demokratycznej
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Polska
 • Partia Zieloni
 • Stronnictwo Demokratyczne
 • Polskie Stronnictwo Ludowe
 • Dom Wszystkich Polska
 • ALDE Individual Members

Znany też jest manifest koalicji, który jest krótki. Oto on:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jest łamana. Porządek prawny naruszany. Ustawy uchwalane przez większość parlamentarną zagrażają wolnościom obywatelek i obywateli. Wolnościom zagwarantowanym w Konstytucji, najwyższym akcie prawnym przyjętym przez całe społeczeństwo w referendum.

Nas, Koalicję Wolność Równość Demokracją łączy:

 • przywiązanie do europejskich wartości – otwartości, szacunku dla każdego człowieka, szacunku dla prawa, budowania siły na różnorodności i równości;
 • poszanowanie dla porządku konstytucyjnego, który w obecnej sytuacji w Polsce wymaga przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w październiku 2015 roku oraz opublikowania przez KPRM wyroku Trybunału z 9 marca 2016, a także wszystkich następnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego;
 • niezgoda na niszczenie państwa, a w szczególności zawłaszczanie instytucji państwowych, niszczenie samorządności, centralizację i podporządkowanie wszystkich organów i instytucji woli politycznej partii rządzącej.

Jesteśmy także zaniepokojeni coraz częściej pojawiającą się w przestrzeni publicznej mową nienawiści szerzoną również przez urzędników państwowych oraz niektóre media.

Jako koalicja będziemy koordynować działania oraz uzgadniać stanowiska propagujące wartości, które uważamy za ważne, a także występować w obronie podstawowych instytucji demokratycznego państwa prawnego, zasad demokracji i dobrego obyczaju.

Koalicja (KWRD) jest otwarta na wszystkie ugrupowania i środowiska, które wyznają te same wartości i są gotowe do współpracy. Zapraszamy!

Należy zatem stwierdzić: Widmo krąży nad PiS. I perspektywa, że dopadnie i przepędzi zarazę, jest nader bliska.

A tak wygląda liczba uczestników Marszu 7 Maja. Można policzyć. I co? Wychodzi 200 tysięcy z okładem.

Ch3ix_YXIAI2l-M

Więcej >>>

Post Navigation