Zwrot kosztów związany jest z prawomocną wygraną „Wyborczej” ws. artykułów z marca 2017 r. „Jesienią będą zasadzać” i „Zanim jesienią zaczną sadzać”. Dotyczyły ustawy o ustroju sądów powszechnych, która dała ministrowi sprawiedliwości prawo powoływania prezesów i wiceprezesów sądów, a przez to wpływania na składy sędziowskie w ważnych dla władzy sprawach.