Hairwald

W ciętej ranie obecności

Archive for the month “Sierpień, 2014”

Pospieszalski broni Bashobory, jakby znajdował się w Państwie Islamskim

jan pospieszalski

Tak zwany charyzmatyk z Ugandy o. John Bashobora stał się pośmiewiskiem – i słusznie. W Licheniu prowadził rekolekcje, a tak naprawdę nabijał kabzę biskupom i sobie.

Bashobora zasłynął wskrzeszeniem 27. umarłych, jedno zmartwychwstanie ponoć widział poseł John Godson. Jak się nie śmiać z podobnych bredni. Bashobory broni Terlikowski, za obronę wziął się w swoim stylu Jan Pospieszalski na łamach Frondy.

Pospieszalski obruszył się na felieton Michała Wilgockiego w „Wyborczej”, w którym skrytykował TVP1 za materiał Krzysztofa Ziemca w „Wiadomościach”, dziennikarz przeprowadził wywiad z Bashoborą.

Wg

Pospieszalskiego, krytyka TVP za wywiad z o. Bashoborą to niemal taka sama zbrodnia, jakich dopuszczają się w Iraku terroryści z ISIS.

JAN POSPIESZALSKI
Fragment wywiady dla Frondy

Ci, którzy dziś z taką nienawiścią zareagowali na obecność o. Bashobory w telewizji publicznej pokazują, że są duchowymi pobratymcami tych, którzy dokonują straszliwych zbrodni w Iraku.

 

Czy Pospieszalski jest przy zdrowych zmysłach, gdy porównuje krytykę ze zbrodniami Państwa Islamskiego? Chyba że Pospieszalski w międzyczasie został mułłą, bo mułem zawsze był. A nawet osłem.

Więcej >>>

wprowadzenie do chrześcijaństwa

Putin przestraszył się Czarneckiego (PiS)

czarnecki jego przesytraszył się putin

Nie wątpię, że PiS wysłało do Brukseli pacjenta zakładu w Tworkach, Ryszarda Czarneckiego. Bo tylko człowiek z jednostkami chorobowymi mógł powiedzieć o propozycji zieniesienia wymienialności rubla i Rosja zlękła się sankcji wymyślonych przez Czarneckiego:

… zabolało, że mogłoby to uderzyć w rosyjską gospodarkę i ekspansywność tego kraju. Oni czują, że takie ograniczenie wymienialności rubla byłoby wygodną sankcją, gdyż niespecjalnie dającą się rozegrać w propagandzie wobec Rosjan jako atak Zachodu, a dla Zachodu mogłaby być stosunkowo prosta do wprowadzenia.

Putin przestraszył się Czarneckiego! Tworki!

Więcej >>>

 

Kościół za pomocą takich rąk, jak Marii Magdaleny, dopuszcza się nieczystych czynów

maria magdalena2

 

Właśnie! Cóż ta święta ręka robiła za życia 2 tys. lat temu? To samo, co dzisiaj na filmach porno, robią ręce. Maria Magdalena zajmowała się najstarszą profesją świata. Podobnie jak w innym wymiarze Kościół.

Pośrednim komentarzem niech będzie to, jak Episkopat stara się wprowadzić nadrzędność prawa boskiego (czyli biskupiego) nad laickim, stanowionym:

Episkopat uznaje prawo swojego bóstwa za nadrzędne wobec prawa Państwa polskiego

Rok 1994 | Episkopat:

Uznając godność osoby ludzkiej za najwyższą wartość w porządku doczesnym uważamy, iż sam człowiek nie jest ostateczną instancją określającą podstawę wszelkich wartości praw.

W stosunku do stanowionych praw ludzkich nadrzędny charakter ma prawo Boże zapisane także w ludzkim sumieniu.

Stąd też w naszej Konstytucji, podobnie jak w Konstytucjach wielu innych demokratycznych krajów, właściwe jest odwołanie się do Boga, jako Stwórcy wszelkiego ładu. Dla milionów ludzi wierzących Bóg pozostaje niezmiennie najwyższą racją angażowania się w budowanie dobra wspólnego.

[List Episkopatu Polski w sprawie Konstytucji do wiernych Kościoła i wszystkich ludzi dobrej woli, 22.10.1994 | źródło: Borecki Paweł, Janik Czesław (oprac.), Kościoły i organizacje światopoglądowe o nowej polskiej Konstytucji. Wybór materiałów źródłowych z lat 1988-1997, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012]

Za: watykanizacja.blogspot.com

Kościół nie popuści, aż zaprowadzi teokrację przy pomocy usłużnych polityków PiS.

Kaczyński – strateg w kwestii małżeństwa

Kaczyńki to ma dobrze

Kaczyński to przebiegły gość. Nie musi się rozwodzić ani w Brukseli, ani w Warszawie, zwłaszcza że nie zna języków obcych. Strateg.

Post Navigation